Czarny Staw pod Rysami

Najdalej wysuniętym na południe w Polsce jeziorem jest Czarny Staw pod Rysami, położony u stóp najwyższego szczytu Polski. Zajmuje on miejsce w kotle polodowcowym, Doliny Rybiego Potoku, na wysokości 1583 m n.p.m.

Ze względu na duże zacienienie jego tafli i występującą w wodzie sinicę, jezioro ma niemal czarną barwę. Wszystko to uniemożliwia zarybienie akwenu. Czarny Staw jest czwartym co do głębokości jeziorem w Polsce.

Zbiornik zamyka próg skalny, będący skutkiem polodowcowym, w postaci tzw. mutonów (barańców), którymi z Czarnego Stawu wody wypływają kaskadami, tworząc wodospad Czarnostawiańskiej Siklawy, której wody wpadają do Morskiego Oka. Jezioro zamarza już w październiku/listopadzie, a odmarza dopiero w maju. Na jego brzegach, nawet w upalne dni panuje chłód.

Przez Czarny Staw pod Rysami prowadzą dwa szlaki:

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Najdalej na południe wysunięte jezioro w Polsce. Unikatową, czarniawą barwę zawdzięcza położeniu w cieniu wysokich szczytów Tatr Wysokich - rzecz jasna również Rysów - oraz charakterystyce żyjących w nim sinic. Czarny Staw powstał w polodowcowym kotle, na wysokości 1583m n.p.m. Spod akwenu wypływają Czarnostawiańskie Siklawy wpadające do Morskiego Oka.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz